ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ – ΒΟΗΘΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΡΑΦΗΣ

Το Κέντρο Γραφής είναι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει ότι έγινε δεκτό το αίτημά του ομόφωνα από τα μέλη της Κοσμητείας, ώστε, υπό την εποπτεία της Διευθύντριας κυρίας Αγγέλας Καστρινάκη και τη συνδρομή του μέλους Ε.ΔΙ.Π. Παναγιώτας Σαμιώτη, να ενισχυθεί το προσωπικό του Εργαστηρίου με τους δύο υποψήφιους βοηθούς, φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Αγλαΐα Κελαϊδή και Σταμάτη Οικονόμου, οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλο προφίλ, έχουν ήδη συμβάλει στη λειτουργία του Κέντρου και το έργο τους έχει αξιολογηθεί πολύ θετικά.