Διόρθωση και Επιμέλεια Ακαδημαϊκών Κειμένων

Το Κέντρο Γραφής υποστηρίζει τους φοιτητές ώστε να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για να διορθώνουν και να επιμελούνται το κείμενό τους (ορθογραφία, σύνταξη, γραμματική, ύφος, δομή). Μπορείτε να ενημερωθείτε πιο λεπτομερώς για το τι ακριβώς συμπεριλαμβάνει η συγκεκριμένη δραστηριότητα του Κέντρου Γραφής μέσα από τις ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.