Συχνές Ερωτήσεις – FAQs

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΦΗΣ

Το Κέντρο Γραφής υπάγεται στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Κρήτης.
Είναι αυτόνομη και ανεξάρτητη δομή από τα υπόλοιπα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής.

Το Κέντρο Γραφής βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου (Ρέθυμνο) στον χώρο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Κρήτης (Γραφείο 6, απέναντι από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής). Δείτε εδώ

Οι υπηρεσίες του Κέντρου Γραφής παρέχονται δωρεάν σε όλους τους ενεργούς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Κρήτης.

Αυτή την περίοδο διδάσκει η Δρ. Γλωσσολογίας Γιώτα Σαμιώτη (ΕΔΙΠ)

Οι υπηρεσίες του Κέντρου Γραφής αφορούν τον γραπτό ή προφορικό ακαδημαϊκό λόγο στα Ελληνικά.
Για την υποστήριξη σε άλλες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά) το Κέντρο Γραφής μπορεί να συνεργαστεί με τις διδάσκουσες των Ξένων Γλωσσών στη Φιλοσοφική Σχολή.

Τα μαθήματα του Κέντρου Γραφής γίνονται είτε διά ζώσης στις εγκαταστάσεις της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Κρήτης είτε διαδικτυακά.

Στο Κέντρο Γραφής πραγματοποιούνται μαθήματα και συναντήσεις με φοιτήτριες/φοιτητές όλες τις ημέρες της εβδομάδος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΦΗΣ

Αν θέλετε να προγραμματίσετε συνάντηση με την εκπαιδεύτρια παρακαλώ επικοινωνήστε τηλεφωνικώς στο 2831077785, στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kentrografis@uoc.gr) ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας. Δείτε εδώ

Για ταχύτερη επικοινωνία και εξυπηρέτηση προτείνεται να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα ή να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας. Δείτε εδώ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΡΑΦΗΣ

  • Αν θέλεις να βελτιώσεις κάποια συγκεκριμένη πτυχή του γραπτού ή προφορικού ακαδημαϊκού λόγου σου.
  • Αν πρόκειται να ξεκινήσεις ή αν έχεις ήδη ξεκινήσει τη συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
  • Αν έχει ήδη διορθωθεί κάποια εργασία σου για την οποία χρειάζεσαι κατευθύνσεις ως προς τη βελτίωση της χρήσης της ελληνικής γλώσσας.

Καθώς υπάρχει μεγάλη προσέλευση στο Κέντρο Γραφής παρακαλείσθε να είστε συνεπείς στην ώρα προσέλευσης. Μετά από 10 λεπτά καθυστέρησης σε σχέση με την προγραμματισμένη συνάντηση αυτή ακυρώνεται και θα χρειαστεί να την αναπρογραμματίσετε.

Όλοι κάποτε μπορεί να χρειαστεί να απουσιάσουμε. Όμως, καθώς η συμμετοχή σας είναι σημαντική, φροντίστε να ενημερώνετε πριν την έναρξη του μαθήματος για τυχόν απουσία σας.

Επίσης, καθώς οι κύκλοι των Εργαστηρίων Γραφής είναι μικροί και απαιτείται η συμμετοχή των φοιτητών, ο ελάχιστος αριθμός για την έκδοση της Βεβαίωσης Παρακολούθησης είναι:

  • 8 μαθήματα από τα 10.
  • 4 μαθήματα από τα 5.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Υπάρχει η δυνατότητα ατομικής υποστήριξης σε φοιτήτριες/φοιτητές που χρειάζονται τις υπηρεσίες του Κέντρου Γραφής για την ανάπτυξη των συγγραφικών δεξιοτήτων τους, όπως για παράδειγμα υποστήριξη κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων σταδίων γραφής μιας εργασίας, προπτυχιακής ή μεταπτυχιακής, με σκοπό τη βελτίωση του γραπτού ως προς τη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Σε αυτή την περίπτωση οι φοιτήτριες/φοιτητές καλούνται να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Γραφής ώστε να προγραμματίσουν ατομική συνάντηση με την εκπαιδεύτρια. Δείτε εδώ

Κάθε συνάντηση έχει διάρκεια 45 λεπτών. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων η εκπαιδεύτρια του Κέντρου Γραφής θα διαβάσει το γραπτό της/του φοιτήτριας/φοιτητή, θα απαντήσει στις ερωτήσεις της/του και θα συνεργαστούν ώστε να αποκτήσει η/ο φοιτήτρια/φοιτητής τις απαιτούμενες συγγραφικές δεξιότητες για τη βελτίωση του γραπτού ως προς τη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων μπορεί να συζητηθεί οποιαδήποτε πτυχή αφορά τη συγγραφική διαδικασία.

Η εκπαιδεύτρια του Κέντρου Γραφής θα συζητήσει με τη/τον φοιτήτρια/φοιτητή το γραπτό της/του και τις ανάγκες της/του όπως αυτές διατυπώνονται από την/τον ίδια/ίδιο σε σχέση με τις στρατηγικές συγγραφής, τη διόρθωση και την επιμέλεια του συγκεκριμένου κειμένου. Κύριος στόχος είναι, με το τέλος των συναντήσεων, η/ο φοιτήτρια/φοιτητής να μπορέσει να διαμορφώσει συγκεκριμένες στρατηγικές και δεξιότητες τις οποίες θα ακολουθήσει για να βελτιώσει το γραπτό του.

Μπορείς να φέρεις ένα ακαδημαϊκό γραπτό, όπως μια εργασία ή ακόμη και σημειώσεις σου ή σχεδιάγραμμα για ένα επιστημονικό κείμενο.

Το Κέντρο Γραφής παρέχει ανεξάρτητες υπηρεσίες από τα προσφερόμενα ακαδημαϊκά μαθήματα κάθε εξαμήνου. Ωστόσο,

  • οι ίδιες/ίδιοι φοιτήτριες/φοιτητές είναι δυνατόν να ζητήσουν να αποσταλεί στη/στον διδάσκουσα/διδάσκοντα σύντομη αναφορά όπου θα περιγράφεται η συνάντηση. Αυτό μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο αφού αποδεικνύει ότι ως φοιτήτρια/φοιτητής δείχνεις ενδιαφέρον και εργάζεσαι με σκοπό τη βελτίωσή σου ως συγγραφέας. Το περιεχόμενο της επιστολής θα περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή των βασικών πτυχών του γραπτού ακαδημαϊκού λόγου οι οποίες συζητήθηκαν.
  • η/ο ίδια/ίδιος διδάσκουσα/διδάσκων μπορεί να ζητήσει την υποστήριξη του Κέντρου Γραφής εκ μέρους φοιτητριών/φοιτητών και, επομένως, θα της/του αποσταλεί μια σύντομη περιγραφή των βασικών πτυχών του γραπτού ακαδημαϊκού λόγου οι οποίες συζητήθηκαν.
  • στο τέλος της κάθε συνάντησης η/ο φοιτήτρια/φοιτητής λαμβάνει μια περίληψη των βασικών πτυχών του γραπτού ακαδημαϊκού λόγου οι οποίες συζητήθηκαν. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί η/ο φοιτήτρια/φοιτητής να πληροφορήσει η/ο ίδια/ίδιος τις/τους διδάσκουσες/διδάσκοντες για το περιεχόμενό της συνάντησης.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Όχι, φυσικά.

Η εκπαιδεύτρια του Κέντρου Γραφής θα συζητήσει μαζί σου για να σε βοηθήσει να εντοπίσεις και να διορθώσεις κάποια σημαντικά λάθη στο κείμενό σου και να αποκτήσεις την ικανότητα αυτοδιόρθωσης

Όχι, φυσικά.

Ο σκοπός του Κέντρου Γραφής είναι να βοηθήσει τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές να γίνουν καλύτεροι συγγραφείς και αυτόνομοι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κατακτήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες και στρατηγικές συγγραφής τις οποίες θα αποκτήσουν μόνο αν συζητήσουν με την εκπαιδεύτρια του Κέντρου Γραφής.

Η εκπαιδεύτρια του Κέντρου Γραφής θα εντοπίσει τα σημαντικότερα προβλήματα στο γραπτό σου, όπως για παράδειγμα ζητήματα που σχετίζονται με τη γραμματική, τη σύνταξη, το ύφος, τη δομή ή την οργάνωση του κειμένου, και θα συζητήσει μαζί σου για το τι χρειάζεται ώστε αυτά να διορθωθούν.

Σκοπός του Κέντρου Γραφής είναι να βοηθήσει τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές να γίνουν καλύτεροι συγγραφείς. Αυτό σημαίνει ότι στοχεύει στην αυτονομία τους εξοπλίζοντας τους με τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να μπορούν να διαμορφώσουν τεχνικές και στρατηγικές για να ελέγχουν και να διορθώνουν μόνες/μόνοι τους το γραπτό τους.

Οι εκπαιδευτές του Κέντρου Γραφής δεν διορθώνουν τα κείμενα, δεν διατυπώνουν κρίσεις σχετικά με την ορθότητα του περιεχομένου ή των ιδεών σε αυτά, και δεν κάνουν υποθέσεις σχετικά με το πώς είναι δυνατόν να βαθμολογηθούν.

Όμως, αν παρακολουθήσεις συστηματικά μαθήματα στο Κέντρο Γραφής θα αποκτήσεις δεξιότητες και στρατηγικές που θα σε βοηθήσουν να βελτιώσεις τον ακαδημαϊκό σου λόγο.