Εργαστήριο ΑΥΤΟΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Posted

Η «Αυτοπεριγραφική Έκθεση» ή «Έκθεση Ενδιαφερόντων» αποτελεί ένα σημαντικό κείμενο που συνοδεύει τις αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές. Το Κέντρο Γραφής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τη Δομή […]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Β΄ΚΥΚΛΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

Posted

Διάρκεια μαθημάτων 22 Νοεμβρίου 2021 -14 Ιανουαρίου 2022 Ενότητα 1: Δεξιότητες ανάγνωσης ακαδημαϊκών κειμένων (για όλα τα έτη/επίπεδα)                (Διαδικτυακά, ΤΕΤΑΡΤΗ, 9.15-11.15) Σε αυτή την ενότητα […]