Προγραμματισμένες Δράσεις Κέντρου Γραφής

Παρουσιάσεις

Για όλους τους φοιτητές
(Δεν απαιτείται προεγγραφή)
ΘεματικήΗμερομηνία
 Δεξιότητες Ακαδημαϊκού Λόγου 
 Ζητήματα Επιχειρηματολογίας στον Γραπτό Ακαδημαϊκό Λόγο 
 Δεξιότητες για μια αποτελεσματική προφορική παρουσίαση 
 Δεξιότητες περίληψης 
 Ζητήματα Ακαδημαϊκής Εντιμότητας 
 Δεξιότητες μελέτης για σύντομες ή πιο εκτεταμένες εργασίες 

Οι παρουσιάσεις θα γίνονται διαδικτυακά. Ο σύνδεσμος θα ανακοινώνεται 2 μέρες πριν από την κάθε παρουσίαση.

Εργαστήρια γραφής

 • Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου υπάρχουν 2 ενεργοί κύκλοι σεμιναρίων.
 • Ο ένας αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές και ο δεύτερος τους μεταπτυχιακούς.
 • Απαιτείται προεγγραφή και συστηματική παρακολούθηση.
 • Θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης στο τέλος των μαθημάτων υπό την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες δεν θα ξεπεράσουν το ανώτατο όριο απουσιών (2 για τον κύκλο των προπτυχιακών και 1 για τον κύκλο των μεταπτυχιακών).

Σεμινάρια για προπτυχιακούς φοιτητές

Στόχοι / Περιεχόμενο

Ανάπτυξη δεξιοτήτων και στρατηγικών παραγωγής και πρόσληψης γραπτού ακαδημαϊκού λόγου σε σχέση με τη(ν):

 • Οργάνωση και καταγραφή αποτελεσματικών σημειώσεων
 • Συγγραφή παραγράφων
 • Συγγραφή περίληψης
 • Χρήση ακαδημαϊκού ύφους
 • Χρήση γενικού ακαδημαϊκού λεξιλογίου
 • Εντοπισμός και ανάπτυξη ακαδημαϊκού επιχειρήματος
 • Βασικά θέματα επιμέλειας κειμένου (ορθογραφία, στίξη, γραμματική, σύνταξη)

 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων και στρατηγικών παραγωγής προφορικού ακαδημαϊκού λόγου, που αφορούν στην:

 • Οργάνωση και σχεδιασμός προφορικής παρουσίασης
 • Δημιουργία παρουσίασης με ψηφιακά μέσα

Σεμινάρια για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Στόχοι / Περιεχόμενο

Σε αυτό τον κύκλο μαθημάτων οι σπουδαστές πρόκειται να αναπτύξουν δεξιότητες και τεχνικές απαραίτητες για το επίπεδο σπουδών τους, σε θέματα που αφορούν:

 • Βιβλιογραφία (αναζήτηση, κωδικοποίηση, αξιολόγηση πηγών)
 • Δομή και οργάνωση επιστημονικών κειμένων
 • Οργάνωση χρόνου και αποτελεσματική μελέτη
 • Ακαδημαϊκή επιχειρηματολογία
 • Στάδια συγγραφής εκτενούς επιστημονικού/ακαδημαϊκού κειμένου