Εργαστήρια Γραφής

Απευθύνονται σε συγκεκριμένη ομάδα φοιτητριών/φοιτητών ανάλογα με τις ανάγκες τους ή τις εκάστοτε ανάγκες των διδασκουσών/διδασκόντων στα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Έχουν τη μορφή εβδομαδιαίων μαθημάτων και είναι απαραίτητη η συστηματική παρακολούθηση και συμμετοχή των φοιτητριών/φοιτητών.

Στόχος είναι οι φοιτήτριες/φοιτητές να αποκτήσουν δεξιότητες και στρατηγικές ώστε να παράγουν και να προσλαμβάνουν αποτελεσματικά τον γραπτό και προφορικό ακαδημαϊκό λόγο.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων οι φοιτήτριες/φοιτητές πρέπει να ενημερώνουν για τη διάθεσή τους να συμμετάσχουν πριν από την έναρξη της περιόδου των εργαστηρίων και να προεγγραφούν σε αυτά. Ανακοινώσεις για την προθεσμία των εγγραφών θα γίνονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου μέσα από την ιστοσελίδα του Κέντρου Γραφής και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά το τέλος του κάθε Εργαστηρίου Γραφής θα δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης υπό την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο απουσιών.

Μπορείτε να ενημερωθείτε λεπτομερώς για το τι ακριβώς συμπεριλαμβάνει η συγκεκριμένη δραστηριότητα του Κέντρου Γραφής μέσα από τις ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.