Εξατομικευμένη Υποστήριξη

Το Κέντρο Γραφής παρέχει τη δυνατότητα εντατικής υποστήριξης ακαδημαϊκού λόγου. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

  • Μετά από σχετική πρόταση από τις/τους διδάσκουσες/διδάσκοντες των τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής.
  • Με ατομική πρωτοβουλία των ίδιων των φοιτητριών/φοιτητών και σε συνεννόηση με τον επόπτη τους ή τον διδάσκοντα.

Η διάρκεια της εξατομικευμένης υποστήριξης εξαρτάται από τις εκάστοτε ανάγκες των συγκεκριμένων φοιτητριών/φοιτητών.

Μπορείτε να ενημερωθείτε πιο λεπτομερώς για το τι ακριβώς συμπεριλαμβάνει η συγκεκριμένη δραστηριότητα του Κέντρου Γραφής μέσα από τις ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.