Παρουσιάσεις

Οι παρουσιάσεις πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με μικρή διάρκεια και έχουν τη μορφή προφορικής παρουσίασης/εισήγησης από την εκπαιδεύτρια του Κέντρου Γραφής.

Αφορούν στοχευμένες θεματικές ενότητες, όπως Γενικές Ακαδημαϊκές Δεξιότητες ή Δεξιότητες Μελέτης.

Είναι ανοικτά σε όλες/όλους τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές και δεν χρειάζεται προεγγραφή.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για την ημερομηνία διεξαγωγής αλλά και για τις θεματικές των παρουσιάσεων από την ιστοσελίδα του Κέντρου Γραφής ΕΝΕΡΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.