Συνεργασίες

Το Κέντρο Γραφής συνεργάζεται με άλλους πανεπιστημιακούς φορείς που υποστηρίζουν τους φοιτητές και δραστηριοποιούνται σε παρόμοιους τομείς, όπως για παράδειγμα με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης (https://www.lib.uoc.gr/)  ή με το Γραφείο Διασύνδεσης (ΔΑΣΤΑ) (http://dasta.uoc.gr/career/).