Συνεργασίες

Το Κέντρο Γραφής συνεργάζεται με άλλους πανεπιστημιακούς φορείς που υποστηρίζουν τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες και δραστηριοποιούνται σε παρόμοιους τομείς, όπως για παράδειγμα με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης (https://www.lib.uoc.gr/), με το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών (https://skf.uoc.gr/index.php/el/) ή με τη Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας (ΔΟΔΙΣΤΑ)  (https://www.career.uoc.gr/index.php/el/).

  •  Από την ίδρυσή του, το Κέντρο Γραφής και το ΣΚΦ Ρεθύμνου συνδιοργανώνουν Κύκλο Σεμιναρίων με τίτλο “Φοιτητική ζωή: Οδηγός Ακαδημαϊκών Δεξιοτήτων” με τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

1. Απαιτήσεις ακαδημαϊκών εργασιών
2. Σχέδιο οργάνωσης μελέτης
3. Κίνητρα συνέχισης μελέτης
4. Αναβλητικότητα και διαχείριση χρόνου
5. Υλικό και βιβλιογραφία/δικτυογραφία

  •  Σε συνεργασία με τη ΔΟΔΙΣΤΑ, το Κέντρο Γραφής προσφέρει σε εξαμηνιαία βάση σεμινάριο για τη συγγραφή “Αυτοπεριγραφικής Έκθεσης” σε φοιτητές/τριες από όλο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, οι οποίοι/ες έχουν ολοκληρώσει το προπτυχιακό επίπεδο σπουδών τους. Στόχος του σεμιναρίου είναι οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν δεξιότητες συγγραφής “Έκθεσης” (application essay) / «Προσωπικής Δήλωσης Στόχων» (personal statement ή statement of purpose), το οποίο είναι ένα κείμενο που αποτελεί συχνά προαπαιτούμενο για την επιλογή σε μεταπτυχιακά προγράμματα.
  •  Σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη (Ρέθυμνο), το Κέντρο Γραφής οργανώνει σεμινάρια με στόχο οι φοιτητές/τριες να κατακτήσουν δεξιότητες αναζήτησης και εύρεσης βιβλιογραφίας τόσο σε έντυπες όσο και σε ψηφιακές βάσεις δεδομένων.
  • Το εαρινό εξάμηνο 2022, το Κέντρο Γραφής προσκλήθηκε να συμμετάσχει σε εκδήλωση του Κλασικού Τομέα στο πλαίσιο του μαθήματος ΑΕΦΦ090 (Διδακτική Αρχαίων Γλωσσών) με διδάσκουσα και διοργανώτρια την κ. Εύα Αστυρακάκη (https://www.philology.uoc.gr). Η εισήγηση έγινε από την εκπαιδεύτρια του Κέντρου Γραφής, με τίτλο “Συστημική Λειτουργική Γλωσσολογία/Γραμματική: Διερευνώντας τις δυνατότητες εφαρμογής της στη διδακτική των αρχαίων ελληνικών μέσα από το παράδειγμα διδασκαλίας ακαδημαϊκού λόγου στο Κέντρο Γραφής”. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΕΙΣΗΓΗΣΗ