ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023

  • 2 προσφερόμενες ενότητες (από 28/02 έως 20/05)
  • Διάρκεια κάθε ενότητας: 10 εβδομάδες – 1 τρίωρο την εβδομάδα
  • Και οι 2 ενότητες προσφέρονται διά ζώσης και διαδικτυακά
  • Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ!

Διάρκεια εγγραφών 13 – 27 Φεβρουαρίου             https://forms.gle/WEtxHFtNrJjvSXKF7                                                                                   

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Μετά το τέλος της ενότητας, οι φοιτήτριες/φοιτητές θα είναι ικανές/οί να διορθώνουν και να επιμελούνται τα δικά τους γραπτά κείμενα, τόσο των εξετάσεων εξαμήνου όσο και των σεμιναριακών εργασιών. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, θα εξεταστούν τα πιο συχνά λάθη μέσα από παλιότερα κείμενα φοιτητών/τριών.

Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτήτριες/φοιτητές:

  • θα κατανοήσουν τι σημαίνει λάθος στα ακαδημαϊκά κείμενα.
  • θα μπορούν να διακρίνουν/εντοπίζουν τα πιο συχνά λάθη στα ακαδημαϊκά κείμενα σε όλα τα επίπεδα λόγου (φωνολογία, γραμματική/μορφολογία, σύνταξη, σημασία, ορθογραφία, λεξιλόγιο/ύφος, στίξη, τονισμός).
  • θα διαμορφώσουν κριτήρια αξιολόγησης ώστε να διορθώνουν τα λάθη στα δικά τους γραπτά κείμενα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μετά το τέλος της ενότητας, οι φοιτήτριες/φοιτητές θα κατακτήσουν δεξιότητες συγγραφής σεμιναριακών ή μεταπτυχιακών εργασιών. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα γίνει προσομοίωση ενός σεμιναριακού μαθήματος.

Επιμέρους στόχοι είναι οι φοιτήτριες/φοιτητές:

  • να αναπτύξουν κριτική ικανότητα σε σχέση με την ανάγνωση τόσο των δευτερογενών όσο και των πρωτογενών πηγών.
  • να εξασκηθούν στην κριτική γραφή (π.χ., τεχνικές περίληψης/πύκνωσης, παράφρασης, χρήσης παραθεμάτων κ.τ.λ.)
  • να κατανοήσουν αλλά και να εξασκηθούν στα στάδια συγγραφής μιας σεμιναριακής εργασίας (π.χ., εντοπισμός και κατανόηση θέματος, αναζήτηση/εύρεση βιβλιογραφίας, σημειώσεις, σχεδιάγραμμα, κ.τ.λ.)

ΝΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑ!

«ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ»

Ασύγχρονη, εξ αποστάσεως, αλλά και με δυνατότητα εξατομικευμένης υποστήριξης!

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΟΝΟ!

email: kentrografis@uoc.gr