Εγγραφές Κέντρου Γραφής Εαρινού Εξαμήνου 2021

Τα Εργαστήρια Γραφής του εαρινού εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ξεκινούν στις 15 Φεβρουαρίου και τελειώνουν στις 30 Μαΐου (13 συναντήσεις).

Μπορείτε να τα παρακολουθήσετε ακόμη και αν έχετε συμμετάσχει στα Εργαστήρια Γραφής του προηγούμενου (χειμερινού) εξαμήνου.

Θα προσφερθούν οι παρακάτω θεματικοί κύκλοι:

Για όλα τα έτη και επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό/μεταπτυχιακό)

  • Διόρθωση και επιμέλεια κειμένου
  • Δεξιότητες ανάγνωσης κειμένων/Σημειώσεις/Περίληψη
  • Βιβλιογραφία/Κριτική σκέψη/Επιχειρηματολογία

Για μεταπτυχιακό επίπεδο και τελευταία έτη σπουδών προπτυχιακού επιπέδου

Στάδια και δεξιότητες συγγραφής ακαδημαϊκής εργασίας

  • Ενδεικτικός χρόνος διεξαγωγής Εργαστηρίων Γραφής

Τρίτη/Πέμπτη 11.30-14.30

Τετάρτη 14.30-17.30

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία, τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2021 θα γίνουν διαδικτυακά, εκτός εάν αλλάξουν οι επίσημες οδηγίες. Οι ημερομηνίες θα οριστικοποιηθούν μετά τη λήξη των εγγραφών (τέλος του Φεβρουαρίου).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Απαιτείται προεγγραφή στα εβδομαδιαία μαθήματα.
  • Θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης στο τέλος των μαθημάτων υπό την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες δεν θα ξεπεράσουν το ανώτατο όριο απουσιών και θα έχουν πραγματοποιήσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες
  • Απαιτείται συστηματική παρακολούθηση, καθώς οι εργασίες για το σπίτι θα είναι συνέχεια των δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Περίοδος εγγραφών: 1-28 Φεβρουαρίου 2021.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/dTyVTyGn1dxPdrXc7