Τι είναι το Κέντρο Γραφής

Λίγα λόγια

To Κέντρο Γραφής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Κρήτης ιδρύθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 3972/31.10.2019). Διευθύντρια του Κέντρου Γραφής είναι η Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας και Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής κ. Αγγέλα Καστρινάκη (ΦΕΚ 217/τ.ΥΟΔΔ/22.03.2021). Το Κέντρο Γραφής έχει ως βασική του αποστολή τον Ακαδημαϊκό Γραμματισμό των φοιτητών/φοιτητριών.

Πιο συγκεκριμένα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Προσφορά μαθημάτων γλώσσας και γραμματισμού σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, ιδίως κατάρτιση φοιτητών και φοιτητριών σε θέματα δομής, οργάνωσης και ύφους του γραπτού λόγου τους, ακρίβειας στην έκφραση, διόρθωσης και επιμέλειας κειμένου.
  • Εξατομικευμένη υποστήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, καθώς και υποψηφίων διδακτόρων, σε θέματα γλωσσικής αρτιότητας της εργασίας (ύστερα από παραπομπή του διδάσκοντος/ της διδάσκουσας)
  • Κατάρτιση φοιτητών για την αξιοποίηση γλωσσικών πόρων.
  • Κατάρτιση των φοιτητών στις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής γραφής (αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από κειμενογράφους όπως το word, αλλά και από προγράμματα διόρθωσης ορθογραφικών και συντακτικών σφαλμάτων).

Ως περαιτέρω δυνατότητα, το Κέντρο Γραφής μπορεί επίσης να σχεδιάζει και να υλοποιεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές δράσεις σχετικές με θέματα γραμματισμού ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Υπηρεσίες και Δράσεις

Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου Γραφής παρέχονται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης δωρεάν είτε διά ζώσης είτε διαδικτυακά.

Υλικό

Παρακάτω θα βρείτε συνδέσμους που αφορούν το υλικό του Κέντρου Γραφής

Χειμερινό Εξάμηνο 2021

Όλο το υλικό του Κέντρου Γραφής που αφορά το Χειμερινό Εξάμηνο του 2021

Εαρινό Εξάμηνο 2021

Όλο το υλικό του Κέντρου Γραφής που αφορά το Εαρινό Εξάμηνο του 2021

Απόψεις Φοιτητριών / Φοιτητών

" Μια φοιτήτρια κι ένας φοιτητής θα έπρεπε, πιστεύω, να παρακολουθήσει τα μαθήματα του Κέντρου Γραφής ώστε να διορθώσει όλες εκείνες τις μικρές λεπτομέρειες που του διαφεύγουν και, τελικά, υπονομεύουν τον ακαδημαϊκό του λόγο. "

transparent-review-icon-feedback-and-testimonials-icon-testimo-5dc8fc753daf66.5488601215734529172527
Απόψεις
Τι πιστεύουν για εμάς

" Το Κέντρο Γραφής με βοήθησε να εμπεδώσω και να βελτιώσω τη χρήση της ελληνικής γλώσσας στο ακαδημαϊκό πλαίσιο. Επίσης βελτίωσε και διευκόλυνε αρκετά το διάβασμα μου. "

transparent-review-icon-feedback-and-testimonials-icon-testimo-5dc8fc753daf66.5488601215734529172527
Απόψεις
Τι πιστεύουν για εμάς

" Μια πρωτοποριακή προσφορά του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Κέντρο Γραφής γεφυρώνει την κατανόηση και τη συγγραφή ακαδημαϊκών κειμένων με το πανεπιστημιακό προαπαιτούμενο, του οποίου η γνώση παλαιότερα θεωρούνταν δεδομένη. "

transparent-review-icon-feedback-and-testimonials-icon-testimo-5dc8fc753daf66.5488601215734529172527
Απόψεις
Τι πιστεύουν για εμάς

Η Διευθύντρια

του Κέντρου Γραφής

Η Εκπαιδεύτρια

του Κέντρου Γραφής

Γιώτα Σαμιώτη

Δρ. Γλωσσολογίας (ΕΔΙΠ)

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Παρακάτω θα βρείτε πρόσφατες ανακοινώσεις και δραστηριότητες

Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις